Tours > John Entwistle > previous tour John Entwistle 1975 next tour
Start Date: 0000-00-00
Date Band Roio Name Roio Label / Taper Venue City Recording Format
1975-01-17 John Entwistle   Brunel University London
   
1975-02-21 John Entwistle   Memorial Auditorium Sacramento
   
1975-02-22 John Entwistle   Winterland San Francisco
   
1975-02-23 John Entwistle Winterland   Winterland San Francisco
audience  flac 
1975-02-26 John Entwistle Long Beach   Long Beach Civic Arena Long Beach
  flac 
1975-03-01 John Entwistle Toronto   Massey Hall Toronto
  flac 
1975-03-02 John Entwistle Detroit   Masonic Temple Auditorium Detroit
  flac 
1975-03-07 John Entwistle Boston Music Hall   Orpheum Theater Boston
audience  flac 
1975-03-08 John Entwistle   Academy of Music New York
   
1975-03-15 John Entwistle   Spectrum Philadelphia
   
1975-03-16 John Entwistle   Calderone Hall Hempstead
   
1975-03-20 John Entwistle Chicago   Arie Crown Theater Chicago
  flac 
John Entwistle 1975