Details about Kraftwerk band

Tour Information
Kraftwerk Compilations (0000-00-00 - 0000-00-00)
Kraftwerk 1970 (1970-01-01 - 1970-12-31)
Kraftwerk 1971 (1971-01-01 - 1971-12-31)
Kraftwerk 1974 (1974-01-01 - 1974-12-31)
Kraftwerk 1975 (1975-01-01 - 1975-12-31)
Kraftwerk 1976 (1976-01-01 - 1976-12-31)
Computertour (1981-01-01 - 1981-12-31)
Kraftwerk 1990 (1990-01-01 - 1990-12-31)
The Mix Tour (1991-07-10 - 1991-11-30)
Kraftwerk 1992 (1992-01-01 - 1992-12-31)
Kraftwerk 1993 (1993-01-01 - 1993-12-31)
Kraftwerk 1997 (1997-01-01 - 1997-12-31)
Kraftwerk 1998 (1998-01-01 - 1998-12-31)
Kraftwerk 2002 (2002-01-01 - 2002-12-31)
Kraftwerk 2003 (2003-01-01 - 2003-12-31)
Kraftwerk 2004 (2004-01-01 - 2004-12-31)
Nord Amerika 2005 (2005-05-30 - 2005-06-06)
Europa 2005 (2005-06-11 - 2005-09-03)
Europa 2006 (2006-08-07 - 2006-11-11)
USA 2008 (2008-04-19 - 2008-04-26)
Europa 2008 (2008-09-13 - 2008-09-27)
Australia 2008 (2008-11-22 - 2008-12-05)
South America 2009 (2009-03-15 - 2009-03-27)
Europe 2009 (2009-04-25 - 2009-09-12)
Kraftwerk 2011 (2011-01-01 - 2011-12-31)
Kraftwerk 2012 (2012-03-23 - 2012-12-31)
Kraftwerk 2013 (2013-01-01 - 2013-12-31)
The Man Machine (2015-01-01 - 2015-12-31)
Kraftwerk 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31)

Years Active
1970 · 1971 · 1974 · 1975 · 1976 · 1981 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1997 · 1998 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2008 · 2009 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016

People that played with the Kraftwerk band over the years
Karl Bartos · Klaus Dinger · Wolfgang Flüer · Falk Grieffenhagen · Fritz Hilpert · Ralf Huetter · Ralf Hütter · Stefan Pfaffe · Klaus Roeder · Michael Rother · Henning Schmitz · Henning Schmitz · Florian Schneider

Associated bands that members of Kraftwerk have played with